Motorik

Som motorikkonsulenter arbejder vi hovedsagligt med grundprincipper fra børnelæge Bente Pedersen og bevægelseskonsulent Anne Brodersens mangeårige erfaringer med træning af sanseintegration.

Sanseintegrationstræning går ud på at styrke bl.a. kroppens evne til at koordinere de vigtige sanser og kroppens store og små muskler.

Drejer det sig om børn, er der mulighed for at starte den individuelle træning med udgangspunkt i præcist det udviklingstrin, hvorpå barnet befinder sig. Herfra skal træningen have som mål at få barnet til at udvikle sig, så det opnår alderssvarende grundbevægelser.

En lignende træning kan også tilrettelægges for voksne, som har problemer med at koordinere sanser og bevægelser.

At udføre en given færdighed kan for nogle være vanskelig, og giver derfor bl.a. lav selvtillid. I vores arbejde – samt under test af hver enkel person – konstaterer vi ofte, at årsagen skyldes problemer med grundmotorikken. Fungerer den ikke optimalt, bliver det ofte vanskeligt at udføre simple færdigheder. Derfor bruger vi megen tid på at finde årsagen til problemerne. Når disse er klarlagt, planlægger vi et helt individuelt træningsprogram til den enkelte.

Fordelen gennem træning er at få kontrol over kroppens store muskler, derved er det så meget nemmere at arbejde videre på at styrke kroppens finere muskler (bl.a. synsmusklerne).

Nedenstående sanser er med til at integrere grundmotorikken:

Bevægelser der før var svære at udføre, fordi der blev brugt forkert energi på dem, bliver efter træning automatiseret og derfor nemmere at udføre. Dette vil medføre at den energi, der tidligere har været anvendt til at styre kroppen, kan anvendes til helt andre formål. Det får erfaringsmæssigt selvtilliden til at stige.

 

Vi kan hjælpe børn og voksne med at få forbedret motorikken – det vil ændre den enkeltes hverdag:

 • Køresyge kan undgås
 • Selvværdet styrkes
 • Balanceevnen styrkes
 • Legelysten styrkes
 • Bevægelege – bl.a. kolbøtter – bliver attraktive
 • ”Klumpe-dumpe” – bevægelserne ændres til dynamisk kropssprog
 • Det bliver lettere at gribe ting – f.eks. en bold
 • Sportsudøvelse bliver opfattet som attraktivt
 • Aktivitetsniveauet normaliseres – ingen mani og ingen passivitet
 • Koncentrationsevnen styrkes
 • Konfliktsituation minimeres

Hvis du vil vide mere, så kontakt os her

Klinik DineØjne.dk
Cookie- og privatlivspolitik