Skolestart

Dit barns syn er grundlaget for god indlæringsevne. Er du sikker på at dit barns syn fungerer optimalt..?

Skolestart betyder en stor ændring i barnets dagligdag!

Og skolestarten er et nyt kapitel i barnets liv, som det glæder sig til at starte på.

Barnets forældre og pasningsordning vurderer i regel sammen, om barnet skønnes at være skoleklar. Det sker blandt andet ud fra en vurdering af barnets sociale kompetencer, graden af selvhjulpenhed og barnets motoriske niveau.

En faktor, der næsten altid overses, er, i hvor høj grad barnets synssystem er modent til at opfatte de visuelle og motoriske læringsprocesser moderne undervisning byder på.

Vi ved, hvad der er værd at vide, om de krav, der stilles til et barns syn, når de skal modtage indlæring. Og vi kan på en enkel måde teste dit barns syn. Konstatere, om det fungerer helt som det skal. Dette ud fra en række givne faktorer:

Synet styrer 80% af vores sanseindryk og er dermed en væsentlig faktor i læringsprocesser, som inddrager visuelle undervisningsmedier. Derfor er det vigtigt at barnets samsyn er helt intakt.

Problemerne med børns svækkede samsyn har i de seneste 15 år været stærkt stigende. Således at vi lige nu kan konstatere, at 25 % af alle børnehavebørn, der starter i børnehaveklassen har en dårligt fungerende motorik. Læs mere om samsynet og motorikken på siderne ”Syn”, ”Motorik” og ”Indlæring” på herværende DineØjne.dk

Det er jo oplagt, at barnets syn skal fungere optimalt, når det skal undervises, idet et dårligt samsyn vil skabe store problemer i forbindelse med indlæringen. Når barnet er i en indlæringsproces, skal det have en god visuel hukommelse og kunne koncentrere sig optimalt. Kun ad den vej, kan barnet udelukke irrelevante synsindtryk. Bl.a. at være i stand til at ignorere, at sidemanden bruger en time på at spidse en blyant.

Megen undervisning foregår som tavleundervisning (inklusive brug af de elektro-niske ”tavlemedier”). Derfor skal barnet have fuld kontrol over øjnenes evne til at omstille sig, så det kan stille skarpt på bogstaverne på tavlen – og i bøgerne.

Bl.a. skal øjnene være i stand til at rette sig mod samme sted, så bogstaverne ikke opleves dobbelt. Dertil skal barnet have opbygget en udholdenhed i samsynet, for at kunne holde bogstaver og tal skarpe og enkle i længere tid ad gangen.

Et godt syn – samsyn – betyder også udholdenhed ved nærarbejde, danner grundlag for god visuel hukommelse og indebærer automatisk en unik finmotorisk styring af øjets ydre muskler. Og danner dertil grundlag for en velfungerende fin- og grovmotorik.

Manglende modenhed i synssystemet kan være årsag til:

  • Dårlig koncentration, springer hurtigt fra en aktivitet til en anden
  • Manglende fantasi ved fri leg, byggeklodser, modellervoks m.m.
  • Manglende interesse for ny læring, tal, bogstaver og når der fortælles historier.
  • Svært ved regellege
  • Boldspil

Den manglende synsmodenhed kan f.eks. også svække interessen for:

  • Leg med perler
  • Tegning
  • Puzzlespil
  • Lego systemer

Er du i tvivl om dit barns syn er helt parat til en udfordrende skolestart?

I så fald vil vi anbefale, at du kontakter klinikken på telefon 51 18 20 40, klinik@dineøjne.dk for at få aftalt tid til en skoleparat-screening.

Hvis du vil vide mere, så kontakt os her

Klinik DineØjne.dk
Cookie- og privatlivspolitik