Bettina Leidorf

Neuro-Optometrist

Bettina er uddannet optiker i 1997 fra optikerhøjskolen, Danish college af optometry and visual Science, og har videreuddannet sig til optometrist i 2012. Gennem flere længerevarende efteruddannelsesforløb hovedsageligt gennem Kraskin & Skeffington Institute og Baltimore Academy for Behavioral optometry, blevet Neuro-optometrist med speciale i synstræning / Behavioral Optometry og Neuro-optometrisk Rehabilitering.

Dertil har Bettina taget en speciel uddannelse i motorik, ud fra børnelæge Bente Pedersens og bevægelseskonsulent Anne Brodersens teorier og erfaring. Denne del af hendes uddannelse er taget på University College Lillebælt.

Bettina er hele tiden opsøgende på ny viden inden for Syn, Motorik, Indlæring og Neuro-optometrisk Rehabilitering. Hun vil hele tiden holde sig ajourført med sin uddannelse og specielle kurser inden for disse fagområder.

2024

 • Foredrag med Théa og Essilor Instruments, hvor de har fokus på analyse og behandling af tørre øjne. Sarah Rolsted Benfeldt, Product Manager hos THÉA NORDIC AB, DK og Jonas Rosenberg Engels, Instrument manager Essilor DK
 • Hjernerystelsesforeningen inviterer Irisgruppen til en foredragsdag
  1. Udeliv. Trine Nygaard, PhD i neurobiologi og selvstændig rådgiver. DK
  2. Hjernerystelse. Alexander Sørensen, neuropsykolog og cand.psych. DK
  3. Walk and talk. Trine Nygaard, PhD i neurobiologi og selvstændig rådgiver. DK
  4. Hjernerystelse med synskomplikationer. Steen Aalberg, FCOVD-I, Optometrist. DK
 • National konference om hjernerystelser.
  1. På kanten af viden – trends i hjernerystelsesforskning og praksis
   Hana Malá Rytter, PhD, lektor i neuropsykologi, Leder af Dansk Center for Hjernerystelse. DK
  2. Reliability and usefullness af biomarkers in concussion – road to transforming concussion assessment
   Keynote lecture Dr. Valentina di Pietro, University of Birmingham. UK
  3. Exploring the intricate relationship between concussion, vison and neck function
   Keynote lecture Professor Hans Richter, University of Gävle. SV
  4. Naturforløb til symptomhåndtering i PCS – et forkningsprojekt med fire forløb i Københavns Universitets terapihave Nacadia
   Sus S. Corazon, PhD og cand.pæd.psych – Lisbeth Olsen, sygeplejerske og Master i naturbaseret sundhedsfremme – Natsha Kæreby, fysioterapeut og Master i naturbaseret sundhedfremme. DK
  5. Tværfaglige interventioner øger arbejdstid og livskvalitet hos personer med længerevarende følger efter hjernerystelse
   Katrine Lykær Jensen, ergoterapeut og Fag- & Forløbskoordinator – Johanne Storm van den Brekel, fysioterapeut og forløbskoordinator – Rune Skovgaard Rasmussen, neuropsykolog, PhD og lektor i almen patologi. DK
  6. Arbejdsidentitet med langvarige følger efter hjernerystelse: Et kvalitativt studie
   Hana Malá Rytter, PhD, lektor i neuropsykologi, Leder af Dansk Center for Hjernerystelse. DK
  7. Erfaringer fra projektet Det Hjernevenlig Arbejdsliv: Fordybelsestid for hjernerystelsesramte
   Trine Nygaard, PhD i neurobiologi og selvstændig rådgiver. DK
  8. Aktivitetsproblematikker hos personer med hjernerystelse – et ergoterapeutisk praksisprojekt.
   Stine Schjødt, ergoterapeut og Malene Andreasen, ergoterapeut ved Center for Hjerneskade. DK
  9. Effekter af og erfaringer med hjernerystelseskoordinator i Randers Kommune
   Marie Nedergaard, socialrådgiver, cand.pæd.soc. og forløbskoordinator for hjernerystelse. DK
 • Hjerneuge 2024
  1. Hjernerystelseskoordinator – Charlotte Engelbrect Olesen, ergoterapeut, DK
  2. Hjernerystelse og syn – Rikke Bjerre Dalum, ergoterapeut og synskonsulent. Peter von Seelen, Ikt og synskonsulent. Ryan Skibsted Lauridsen, Kandidat i optometri og sysnsvidenskab. DK
  3. Hjernen og stress – Alexander Sørensen, neuropsykolog og cand.psych. DK
 • Årsmøde for Neurooptometri, tema om Visuelle informationsprocesser.
 • Kursus. Læseudvikling, læseindlæring og faser i læseudviklingen. Lene Riis, synskonsulent og læsevejleder. DK
 • Webinar. De mest relevante kliniske fund på retina relateret til øjensygdomme, ved hjælp af en OCT-scanner. Inger Christine Munch, Øjenlæge, Ph.d. DK

2023

 • Årsmøde for Neurooptometri, tema: de nyeste tanker og behandlingsmetoder af anisometropisk amblyopibehandling. Pilar Vergara, DOO, FCOVD, FCSO, FBOAF. ES
 • Webinar. Hvad biomarkører og scanninger i dag kan bidrage med ift. hjernerystelser og senfølger heraf, overlæge ved Dansk Center for Hovedpine, Henrik Winther Schytz. DK
 • Kursus “Prism and Movement” – At forstå prismer og deres indvirkning på rumlig opfattelse, kropsholdning og bevægelse. Mark Dean, OD, FCOVD. USA
 • National konference om hjernerystelser.
  1. Latest progress and outstanding challenges. Prof. dr. Joukje van der Naalt, neurolog, University of Gronningen. N
  2. Nyeste vidensrapport om hovedtraume, hjernerystelse hos børn / unge og voksne. Alexander Sørensen, cand.psych., Dansk Center for Hjernerystelse. DK
  3. Præsentation af ny informationsmateriale til hjernerystelse ramte. Irene Conradsen, fysioterapeut, cand.scient.sand., Dansk Center for Hjernerystelse. DK
  4. Nyeste studie om samsynstræning effekt til borgere med senfølger af hjernerystelse. Lektor Marianne Ledet Maagard, cand.scient., Optikerhøjskolen, Erhvervsakademi Dania, Randers, Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet. DK
  5. Validering af dansk spørgeskema til at vurdere gener af lydfølsomhed ved Susanne Steen Nemholt, PhD i audiologopædi, projektleder på Kommunikationscenteret Region Hovedstaden samt postdoc på Klinisk Institut, Syddansk Universitet. DK
  6. Forskningsprojektet GAIN 2.0: Et RCT-studie som tester en multidisciplinær behandling af langvarige symptomer efter hjernerystelse i samarbejde med kommunerne i Region Midtjylland ved Line Amalie Hellemose, læge, PhD-studerende og Mille Møller Thastum, neuropsykolog, PhD; Hammel Neurocenter, Universitetsklinik for Neurorehabilitering, Aarhus Universitet. DK
  7. Arbejdsindsatser til at styrke tilbagevenden i arbejde hos personer med langvarige følger efter hjernerystelse: resultater af spørgeskemaundersøgelse ved Irene Conradsen, fysioterapeut, cand.scient.sand., Dansk Center for Hjernerystelse. DK
  8. Stabilt i arbejde efter hjernerystelse og traumatisk hjerneskade? Resultater af et registerbaseret langtidsopfølgningsstudie ved lektor i neuropsykologi Hana Malá Rytter, PhD, Dansk Center for Hjernerystelse. DK
 • Webinar – Om det aldrende øje med Kjersti Lindblad, Lektor Københavns Erhvervsakademi. DK
 • Nordisk Konference SYN & HJERNE
  1. Følger efter COVID-19 – Jane Agergaard, Afdelingslæge og lektor på Aarhus Universitet. DK
  2. Synsproblem efter Covid-19 – Jan Johansson. Karolinska Institutet. SV
  3. Screening av synsproblemer i nevrorehabilitering – Eike I. Wehling. Nevropsykolog, Universitetet i Bergen. N og Helle K. Falkenberg, Professor, Optometrist. N og Trine Schow, Ph.d. MPH. Ergoterapeut. DK.
  4. NorVIS syn og hjerneslag prioriteringssamarbeid – forskning på synsproblemer etter hjerneslag – Marita Lysstad Bjerke, Slagsykepleier og rådgiver og Anne-Margrethe Linnestad, rådgiver, Sunnaas sykehus. N
  5. Synpåverkan vid hjärnskakning – orsaken till visuell yrsel och ostadighet – Tony Pansell, Docent och Lektor och neurooptometrist. SV
  6. Hvordan kan vestibulær rehabilitering anvendes i den videre rehabilitering hos borgere med erhvervet hjerneskade – Mette Stenkjær Lund, Fysioterapeut. DK
  7. Udtrætning hos voksne med hjerneskade – Anders Degn Pedersen, Lektor i neuropsykologi. DK
  8. Perspektiver for syn-og hjerneskadeområdet – Karin Spangsberg, Specialist i neurologisk fysioterapi. DK og Trine Schow, Ph.d. MPH. Ergoterapeut. DK
 • Webinar – Hjernen rundt på 45 min – Albert Gjedde, professor emeritus i neurobiologi og farmakologi ved Københavns Universitet. DK
 • Årsmøde for Neurooptometri, tema om Apopleksi & Syn

2022

 • Webinar. Neuro-optometriske tilgang til patienter med hjernesygdomme, Lektor Tony Pansell. SV
 • Dansk optometri og kontaktlinse konference.
  1. Innovative use of contact lenses beyond vision correction – Lyndon Jones, Centre for Research & Education (CORE), School of Optometry & Vision Science Professor, PhD, DSc, FCOptom, FAAO, FRSC, FCAHS, DipCLP, DipOrt, FIACLE, FBCLA, UK
  2. Den svære samtale – Om frygten for at miste synet  Berit Kjærside Nielsen, DEFACTUM, Region Midtjylland, DK
  3. Optimus by Essilor og kandidatspeciale by ZEISS. De 3 prisvindende afgangs specialer fra optometristuddannelsen og kandidaten 2022
  4. Øjenbevægelser, testværktøjer for optometri – Nye metoder til evaluering af øjenbevægelser – Paul Harris Professor, OD. FCOVD. USA
  5. Rapid Sessions – Skelen  Ivan Nisted, Optometrist, Lektor Optikerhøjskolen, Janni Brunsgaard, Kandidat i optometri og synsvidenskab, Erhvervsakademi Dania, Lene Skovbjerg Knudsen, Kandidat i optometri og synsvidenskab, Profil Optik, Tarup, Merethe Biller Rasmussen, Kandidat i optometri og synsvidenskab, DK
 • FNS Årsmøde – Eye movement – , Paul Harris Professor, OD. FCOVD. USA
 • Seminar 2-dages seminar med Paul Harris – For neurooptometrister, Paul Harris Professor, OD. FCOVD. USA
 • Kursus “Lenses in Action” Brilleglas kan være nogle af de mest kraftfulde værktøjer i synstræning. Dr. Robin Lewis, OD, FCOVD. USA.
 • Webinar – Status på øjne- og synsrelaterede COVID-19 senfølger. Kjersti Lindblad, Lektor, MSc, MPH, Optometriafdelingen på KEA, Finn Abildgaard, Neurooptometrist, cand. scient. Privatsyn i Rødovre, Dorte Møller Petersen, patient med Covid-19 senfølge
 • National konference om hjernerystelser.
  1. Challenges assessing persisting post-concussion sequelae.Jan Lexell, PhD, DPhil h.c. Professor i rehabiliteringsmedicin, Lund Universitet, Sverige
  2. A multidisciplinary approach to persistent post-concussive symptoms. Lars Nysether, overlæge, Sunnaas Hospital, Norge
  3. Helhedsforståelse af symptomer og deres effekt på dagligdagen– ICFH tilgang. Katrine Anderskou, audiologopæd, cand.mag. Center for Kommunikation, Herning og audiologopæd, cand.mag. Julie Ystrøm, Kommunikationscenter Region Hovedstad
  4. Udredning i almen praksis– det samarbejdende sundhedsvæsen. Cecilie Thorning Jakobsen, speciallæge i almen medicin
  5. Neuropsykologisk perspektiv på udredning af kognitive og emotionelle følger efter hjernerystelse. Peter Christiansen, neuropsykolog, Center for Hjerneskade
  6. Udredning af posttraumatisk hovedpine efter hjernerystelse. Haidar Al-Khazali, læge og ph.d.studerende Dansk Hovedpine Center, Rigshospitalet Glostrup
  7. Synsudredning efter hjernerystelse – indblik i screeningsinstrumenter og specialistudred[1]ning. Anne Preisler, neurooptometrist, FCOVD, AP Synpleje
  8. Udredning af lydfølsomhed og tinnitus efter hjernerystelse. Ann Christin Sommer, audiologopæd, cand.mag., og hørekonsulent Kommunikationscenter Region Hovedstad
  9. Hvordan udreder man svimmelhed efter hjernerystelse. Mette Steenkjær Lund, fysioterapeut, Kolding sygehus og LundNeuroFys
  10. Udredning af nakkeproblematikker i forbindelse med hjernerystelse. Johs N. Højberg, kiropraktor Højbjerg klinikken

2021

 • Webinar – Sandheden om stress – hvordan din hjernes skjulte kraft kan hjælpe dig til et bedre liv. Praktiserende læge, PhD Søren Ballegaard. DK
 • Webinar. Om syn relaterede senfølge, hos COVID-19 patienter. Jan JohanssonOptometrist, PhD.SE
 • Dansk optometri og kontaktlinse konference.
  • Hygiejne – smitte, hygiejniske retningslinjer. Jette Holt. Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd, ph.d, DK
  • Hurtig og pålidelig evaluering af akkommodationen og det binokulære syn – Workshop. Amond Adsersen, Lektor, MSc.(Optom) hos Optikerhøjskolen, DK og Martin Ole Mogensen, Adjunkt ved KEA, DK
  • Optimus by Essilor og kandidatspeciale by ZEISS. De 3 prisvindende afgangs specialer fra optometristuddannelsen 2021
  • Forum for Neurooptometrisk Synstræning. Workshop med styregruppen.
  • Evidensbaseret behandling af langvarige symptomer efter hjernerystelse – Evidens for forskellige behandlingsstrategier. Daglig leder på Dansk Center for Hjernerystelse Hana Malá Rytter, DK
  • Langsomme hjerner i en accelererende verden. Imran Rashid, speciallæge og bestsellerforfatter, DK
 • Foredrag. Om blåt lys og de potentielle skader, det kan give øjnene og synet. Evidens for hvilken øjensygdomme og synsgener der med fordel kan anbefales filtre og overfladebehandlinger for, som rent faktisk virker. Amond Adsersen, Lektor, MSc.(Optom) hos Optikerhøjskolen, DK
 • Årsmøde for Neurooptometri
  • Foredrag Temaet er børn og syn – hvad er mulighederne og er der begrænsninger i at arbejde med denne aldersgruppe. Synsundersøgelser og synstræning på børn i alderen op til de skal i skole. Steen Aalberg, FCOVD-I, Optometrist. DK
  • Foredrag Temaet er børn og syn – hvad er mulighederne og er der begrænsninger i at arbejde med denne aldersgruppe. Synsundersøgelser og synstræning på skolebørn. Pernille Østberg, Neuro-Optometrist. DK
 • Webinar. Træn din hjerne, med hjerneforsker og overlæge Troels W. Kjær. DK
 • Webinar. Forskning og perspektiver på hovedpine efter hjernerystelser, med overlæge, dr.med., ph.d. og klinisk forskningslektor i neurologi, Henrik Winther Schytz fra Dansk Hovedpinecenter. DK
 • Webinar. Piskesmældsskader, med kiropraktor, ph.d., lektor Lars Uhrenholt. DK
 • Webinar. Kom godt igennem en hjernerystelse, med hjerneforsker og overlæge Troels W. Kjær. DK
 • Webinar om den Nationale Kliniske Retningslinje og metoden bag anbefalingerne. Med daglig leder på Dansk Center for Hjernerystelse Hana Malá Rytter og fagkonsulent Heidi Graff. DK
 • Webinar om lysfølsomhed
  • Lys: hvad er lys i det hele taget. Per Reinholdt, Dansk Center for Lys og Dea Dreier, Synskonsulent CSK Haderslev, DK.
  • “Døgnrytmelys” og “human centric lighting”. Joachim Stormly Hansen, fagspecialist inden for lys, indeklima og døgnrytmer, DK.
  • Kompensation for lysfølsomhed ved øjensygdomme. Joaquim Torner Jordana, optometrist, Afdeling for Øjensygdomme, Kennedy Centret, DK.
  • Erhvervet hjerneskade og lys-overfølsomhed: kompensation med filtre. Karsten Haarh, neurooptometrist, IBOS, DK.
  • Øjensygdomme og neurlogiske årsager. Steffen Hamann, MD, PhD, FEBO, Afdeling for Øjensygdomme, HovedOrtoCentret Rigshospitalet, DK.

2020

  • Foredrag. To pilotprojekter, og hvilke resultater og erfaringer der kan uddrages af Funktionel hjernetræning. Bodil Tilma Fysioterapeut og Tine Bay Hjernetræner og hypnoterapeut. DK
  • Kursus. “Traumatisk hjerneskade og hjernerystelse”, 2 dage med Dr. Marsha D Benshir, OD, FNORA. USA

2019

 • Seminar. EYEBAB fortæller om supplerende måde at lave synstræning på via iPad, computer eller telefon. Hasse Højland optometrist, Thomas Kirkfeldt Neurooptometrist, Thomas Pagel Digital Producer, Steen Aalberg Neurooptometrist. DK
 • National konference om hjernerystelser.
  • Ro og retning efter hjernerystelse. Søs Simone Søby, tidligere målmand på håndboldlandsholdet, tidligere ramt af hjernerystelse, DK.
  • Hjernerystelse – kom godt igennem. Los Opstrup, hovedforfatter på den seneste bog ‘Hjernerystelse – kom godt igennem’ (om hjernerystelse), DK
  • Internationale forskningsresultater. Hana Mala Rytter, Neuropsykolog Ph.d, DK
  • Samsyn ved hjernerystelse – hjernens funktion og afhjælpning af samsynproblemer. Hans Tærsbøl, Neuro-optometrist, DK
  • Nakkens betydning ved Postcommotionelt syndrom (PCS), Bente Schibye, Ph.d og Merete Funch, Fysioterapeut, DK
 • Foredrag. Med Loa Opstrup, som er medforfatter på bogen: ‘Hjernerystelse – kom godt igennem’
 • Dansk optometri og kontaktlinse konference.
  • Optimus by Essilor og kandidatspeciale by ZEISS. De 3 prisvindende afgangs specialer fra optometrist uddannelsen 2019
  • Diagnosis and Treatment of Convergence InsufficiencyMitchell Scheiman, OD, PhD, Professor, USA
  • Forum for Neurooptometrisk Synstræning. Workshop med styregruppen.
 • Foredrag. Konklusion af et amerikansk studie, om effekten af ​​synstræning ifht. læsning, hos børn med konvergensinsufficiens. Wokshop om synstrænings tips og kliniske øvelser. Mitchell Scheiman, OD, PhD, Professor, USA
 • Foredrag. Optometristens rolle i rehabilitering af synsproblematikker i forbindelse med erhvervet hjerneskade. Stine Christiansen, optometrist MCs Optometrist. DK.
 • Foredrag. Aldersrelateret forandringer i hornhinden og en sund tårefilm hele livet igennem. Nina Jacobsen Ophthalmologist, PHD, Assoc. Prof. Eye dept. Rigshospitalet Copenhagen, DK og Bo Lauenborg optometrist, DK.
 • Kursus. Dybere forståelse for, hvordan de forskellige visuelle evner udvikler sig og hvordan de kan vurderes. At indsigt er vigtigt for, hvordan man planlægger træning og dens resultat. Dr. Gregory Kitchener, OD. USA
 • Foredrag. Mikkel Hedegaard fra Sønderjyske måtte indstille sin professionelle fodboldkarriere på grund af gentagende hjernerystelser. Han satser nu på en karriere uden for banen.
 • Foredrag. Henvisning til og samarbejde med øjenlægen. Heidi Buchholt, kontaktlinse optiker, MSc. (Optom) underviser DCOVS/Optikerhøjskolen, DK.
 • Kursus. Mobility til borgere med henianopsi, viden, kendskab og indføring i hvad hemianopsi er, hvilke teknikker der støtter og hvordan det griber ind i borgerens hverdag. Birte Margit Rosfeldt, Ergoterapeut, ADL- og Mobilityinstruktør og Anne Marie Heltoft Schaarup, teamleder. DK

2018

 • Dansk optometri og kontaktlinse konference
  • Amblyopia: An Evidence-based Treatment Strategy. Susan A. Cotter OD, MS, FAAO, USA
  • Post Trauma Vision Syndrome. Tina Dang Aldana MA, OD, FAAO, USA
  • Optimus by Essilor og kandidatspeciale by ZEISS. De 3 prisvindende afgangs specialer fra optometrist uddannelsen 2018
  • Optometristen ansvar og muligheder for tidlig opsporing af glaukom. Per Oluf Lundmark. Norge
  • Sportsvision and sportsoptometry. Wolfgang Sickenberger, Prof., M.SC. Optom. USA, DIPL.-ING. FH, D
 • Årsmøde for Neurooptometri
  • Foredrag Hvordan udfærdiger man et manuskript til et internationalt videnskabeligt tidsskrift? Rune Skovgaard Rasmussen, Neuropsykolog. DK
  • Foredrag Et interventions studie på patienter med erhvervet hjerneskade, fortaget på Center for Specialundervisning i Slagelse. Peter Smaakjær, Neuroptometrist, DK
  • Foredrag Vision Rehabilitation Following Concussion. Dr. Tina Dang Aldana, MA, OD, FAAO. USA
 • Kursus ”Strabismus and amblyopia” teori og workshop, 3 dage om skelen & dovent øje Dr. Robin Lewis, OD, FCOVD. USA.
 • Ordblindemesse.
  • HELP! Jeg er ordblind – kan jeg lære at læse og skrive på engelsk? Marianne Due Hüttel og Louise Leth Thomsen, Horsens HF & VUC
  • Ordblind og hva’ så? Er ordblinde mere kreative end andre? Der er lagt op til en spændende time, når Bubber møder Thomas Blachman, Randi Hedelund Jeppesen og Christian Bock til en snak om livet som ordblind.
 • Foredrag. ”De besværlige børn”. Er de afvigende eller adfærdsvanskelige? Ann Elisabeth Knudsen som er lektor i psykologi og dansk, der har haft hjerneforskning og neuropsykologi som arbejdsområde siden 1996, DK.
 • Foredrag. Kursus i om lysfølsomhed og blændingsgener i relation til øjensygdomme og erhvervet hjerneskade. Teori og workshop. Karsten Haarh, Neurooptometrist. DK
 • Foredrag. Syn og balance problemer efter hjernerystelser. Kim Fogelberg Christoffersen, Neuro-optometrist. DK
 • Foredrag. EU-Persondataordningen, specifikt for optometrister. Per Michael Larsen, Formand for Damarks optikerforening, Optometrist, DK
 • Foredrag. Filterglas og lysfølsomhed til erhvervet hjerneskade patienter. Karsten Haarh, Neurooptometrist. DK
 • Foredrag. Balancen mellem hvile og aktivitet, når man er ramt af langvarig hjernerystelse. Lisbeth Juul Hansen, neuropsykolog, DK.

2017

 • National konference om hjernerystelser.
  • 2 år, 1 måned og 1 dag- betragtninger fra frontlinjen. Laura Olsen, tidligere ramt af hjernerystelse DK.
  • De afledte virkninger af træthed efter hjernerystelse. Lisbeth Juul Hansen, neuropsykolog, HKI DK
  • Den udtalte træthed ved hjernerystelse. Birgitta Johansson, Docent, specialist i neuropsykologi, Göteborgs universitet og Lars Rönnbäck, professor og overlæge i neurologi. S
  • Tematiserede inspirations workshop. Pilotprojekt om balance og synstræning. Pernille Mazanti, Fysioterapeut, HKI & Lisbeth Juul Hansen, neuropsykolog, HKI DK
 • Foredrag. Nye regler for EU-Persondataordningen pr. 25. maj 2018, specifikt for optometrister. Martin Jørgensen, Advokat, Dansk Erhverv, DK
 • Foredrag. Hejernes opbygning og funktion, fra sansning til motorisk handling. Sundhedsinnovator Peter Thybo DK
 • Kursus i Neurooptometrisk Rehabilitering og Synstræning v. Hjerneskader. 2. del.
  • Hjerneskader og neurooptometri. Torben Helstrup, Neuro-optometrist, DK
  • Rehabiliteringens formål for patienten, og meningsfyldte visuelle erfaringer, som er nødvendig for genudvikling. Steen Aalberg, FCOVD-I, Optometrist. DK
  • Rehabilitering og neurooptometri. Torben Helstrup, Neuro-optometrist, DK
  • Biokemiske og fysiske forudsætninger for øvelsesniveau. Steen Aalberg, FCOVD-I, Optometrist. DK
 • Kursus i Neurooptometrisk Rehabilitering og Synstræning v. Hjerneskader. 1. del
  • Sammenhæng mellem syn, synsfeltdefekter og apopleksi, Steen Aalberg, FCOVD-I, Optometrist. DK
  • Kognitive aspekter, neuroplastictet, stress og biokemi, Steen Aalberg, FCOVD-I, Optometrist. DK
  • Maladaptationsproblemer og følger efter erhvervede hjerneskader, Steen Aalberg, FCOVD-I, Optometrist. DK
  • Neurooptometristen funktion og formidling til det tværfaglige samarbejde, Karsten Haarh, Neurooptometrist og Sagssynsoptiker, DK
  • Relevante terminologier og tværfaglig samarbejde, Karsten Haarh, Neurooptometrist og Sagssynsoptiker, DK
  • Svagsyn og filterglas effekt på synet i forbindelse med hjerneskader, Karsten Haarh, Neurooptometrist og Sagssynsoptiker, DK
 • Foredrag om hovepine som er blandt de 10 mest omkostningsfulde sygdomme i Europa. Hvad skal vi gøre af kliniske overvejelser? Zerrin Sirek fysioterapeut DK og Lotte Telvig fysioterapeut DK

2016

 • Akademiets dag
  • Stofskiftet – hvordan påvirker det synet. Thorkild Rasmussen, Optometrist, FCOVD, DK
  • Samspil mellem perifert og centralt syn Steen Aalberg, FCOVD-I, Optometrist. DK
 • Dansk optometri og kontaktlinse konference
  • Inter professionel kommunikation, henvisning: Hvad skal med og hvordan skriver jeg det?  Hans Bleshøy Bsc (optom), PhD, DK. Peter Fahmy, Speciallæge i øjensygdomme, DK
  • Vision revised. Steen Aalberg, FCOVD-I, Optometrist. DK
  • Synsnedsættelse fra tårefilm til hjernebark. En anatomisk gennemgang af hvor årsagen til nedsat syn kan sidde. Peter Fahmy, Speciallæge i øjensygdomme, DK
  • Digital Eye Fatigue. Pete Kollbaum, OD, phd. FAAO, FBCLA. USA
  • Konvergensinsufficiens. Officiel optometrisk diagnose og behandling i Danmark, 25 års jubilæum. Torben Helstrup, Optometrist, FCOVD. DK
  • Whiplash – hvad kan vi som optometrister gøre denne patientgruppe?  Torben Helstrup, Optometrist, FCOVD. DK
  • Synsfeltundersøgelse.  Henrik Holton Optometrist, DK
  • Optimus by Essilor, De 3 prisvindende afgangs specialer fra optometrist uddannelsen 2016
  • Tørre øjne Steffen Heegaard, Professor i øjenpatologi og øjenonkologi. DK
  • Kosttilskud ved AMD – fup eller fakta? Thorkild Rasmussen, Optometrist, FCOVD, DK.
  • Undersøgelse af visus. Marianne Ledet Maagaard, cand. Scient. DK
  • Synets aldring. Heidi Buchholt, kontaktlinse optiker, MSc. (Optom) underviser DCOVS/Optikerhøjskolen, DK.
  • Free Papers, Marianne Ledet Maagaard, cand. Scient. DK, Hanne Weihrauch, Cand. Scient. Optom. FAAO. DK.
 • Foredrag ”Kultur, diagnose eller opdragelse”. Hvornår skal der stilles en diagnose, og hvornår skal der opdrages – og hvad gør vi ved det? Ann Elisabeth Knudsen som er lektor i psykologi og dansk, der har haft hjerneforskning og neuropsykologi som arbejdsområde siden 1996, DK.
 • Kursus “The Duality of sensory motor systems – from Vestibular to Vision and everything between” neuro optometrisk indblik og forståelse af hvordan vore forskellige sanser skal arbejde sammen for at give en god synsforståelse. Dr. Jason, Diplomat ved American Board of Optometry, USA.
 • Hjernen og læring konferencen 2016. Bliv klogere på den lærende hjerne. Albert Gjedde professor i neurobiologi og farmakologi ved Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet. Er uddannet læge fra Københavns Universitet fra 1973, DK. Saga C.S. Madsen hjerneforsker ved Brains & Business, og arbejder på at bygge bro mellem forskning og erhvervsliv. DK. Peter Lund Madsen uddannet læge med speciale i psykiatri. DK
 • Foredrag om baggrunden i motorisk læringsteorier vil retningslinjer for hvorledes visuel træning ret praktisk tilrettelægges, herunder også hvordan der arbejdes med patientres motivation. Ivan Nisted MPH, underviser Danish College of Optometry and Visual Science, DK.
 • Foredrag om synet som indgang til kroppens posturologiske system. Hvordan påvirker synet kroppens balance? Lars Kjeldal, Biomekaniker, posturolog og akupunktør, DK.

2015

 • Kursus i ”Guldbjerget”. Gennemgang af E-bøgerne. Faglige standpunkter og læringslyst. For læsning og stavning i indskolingen. Pernille Brinch, Lærer, forfatter og indehaver af Time2learn.dk, DK.
 • Temadag hos Rafael centeret.
  • Auditory Processing Disorder, hvor der bliver belyst muligheder for hjælp at børn med diagnosen APD (lytteforstyrrelser). Dorte Bisgaard, tale- hørepædagog, DK.
  • Hverdags rehabilitering og træning af børn i eget hjem. Marlene Sørensen og Karoline W. Enevoldsen, Børneergoterapeuter, DK
  • Rideterapiens indvirkning på forskellige diagnoser og sygdomsforløb. Maja Frederiksen, Rideterapeut, DK.
 • Kursus om den neurologiske baggrund for sammenhængen mellem den motoriske sans, vestibulær sansen (labyrint sansen) og synet. Hvor stor betydning rigtigt samarbejde mellem disse sanser indvirker på synsrealterede indlæringsproblemer, stressrelaterede synsproblemer og rehabilitering efter erhvervede hjerneskader. Dr. Curtis Baxstrom OD, USA.
 • Foredrag om defekter i farvesynet, der som regel er medfødte eller en følge af en øjensygdom. Hvordan farverige filterbriller, kan anvendes og påvirker oplevelsen af farver. Joaquim Torner Jordana optometrist, MSc, DK.
 • Foredrag Livsbekræftende fortælling, fra en patient, der har lært at leve med sin sygdom. Hvordan det har påvirket opvækst og skolegang, og hvordan hun som voksen har fundet en god hverdag, trods sit synshandicap. Kathrine Leonhart Madsen, DK.

2014

 • Foredrag om henvisning til øjenlæger. Henvisning skal være af hensyn til patientsikkerheden mht. øjensygdomme, mens problemer under optometristens kompetenceområde og ansvar kan varetages umiddelbart. Hvordan rækkefølge på egen behandling og øjenlægehenvisning skal være relevant for den aktuelle problemstilling. Henvisningens udformning og indhold. Annette Slyngborg, optometrist, DK. Bo Lauenborg, optometrist, DK. Steen Aalberg, Optometrist, FCOVD-1, DK

 • Dansk optometri og kontaktlinse konference
  • Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson? Rettigheder og pligter. Anna Murphy, forfatter og jurist. DK.
  • Præsentation af den nye kandidat uddannelse. Jesper Hjortdal, Professor, overlæge, Dr. Med., PhD. DK
  • Funktionsnedsættelse hos skolebørn. Bjørn E. Holstein, Professor, mag. scient. soc. DK
  • Up close and personal (Presbyopi). Helmer Schweizer, Optometrist, AAO, BCLA, IACLE and EAOO. D
  • Update på refraktiv kirurgi og samarbejde med optometrister. Jesper Hjortdal, Professor, overlæge, Dr. Med., PhD. DK og Nicolaj Aagaard, MSc. (Optom). DK
  • Whiplash – hvad kan vi som optometrister gøre denne patientgruppe?  Torben Helstrup, Optometrist, FCOVD. DK
  • Optimus prisen.  De 3 prisvindende afgangs specialer fra optometrist uddannelsen 2014
  • Nutrition for Vision: Nutrition Science for Ocular Health. Jeffrey Anshel, OD, FAAO, USA
  • Non Surgical Management of Strabismus and Amblyopia. Glen T. Steele, O.D. OVD FAAO, Professor of Pediatric Optometry, Southern College of Optometry, Memphis, TN USA
  • Google Glass. Jan Sauer, Partner with Katapult Group. DK
  • The Power of Nutrition in Ocular and Systemic Health. Jeffrey Anshel, OD, FAAO, Corporate Vision Consulting, Ocular Nutrition Society. USA
  • Free Papers fra Journal Club Aarhus Universitet. Line Petersen, Studerende ved Aarhus Universitet (Emdrup) DK, Anders Gyldenkerne, Direktør, DK og Mark Alberti Jensen, studerende, DK
 • Introduktion til hjernens grundlæggende opbygning, kapacitet, funktion, og hvordan den hele tiden udvikler og ændrer sig. Hvordan samarbejde på tværs af traditionelle faggrænser, har fostret ny viden om hjernen og skabt nye forskningsmetoder.
  • Jagten på hjernens hemmeligheder. Professor i neurovidenskab og centerleder Leif Østergaard, Aarhus Universitet. Dk.
  • Et indblik i hjernens opbygning og funktioner. Professor i neurobiologi og farmakologi Albert Gjedde, Københavns Universitet. Dk.
  • Hjerne og psyke. Professor i kognitiv neurovidenskab Morten Overgaard, Aarhus Universitet. Dk.
  • Sprog og lateralisering i hjernen. Lektor i kognitiv neurovidenskab Mikkel Wallentin, Aarhus Universitet. Dk.
  • Den politiske hjerne. Lektor i statskundskab Michael Bang Petersen, Aarhus Universitet. Dk
  • Den religiøse hjerne. Postdoc i religion og kognition Uffe Schjødt, Aarhus Universitet. Dk
  • Hjernens afhængighed af lykke, kærlighed, belønning. Professor i famakologi Jørgen Scheel-Krüger, Aarhus Universitet. Dk
 • Foredrag om personer der har fået hjernerystelse, ofte også får synsforstyrrelser. Hos flertallet aftager symptomerne heldigvis hurtigt, men hos en lille gruppe (5 – 10 %) sker ingen, eller meget langsom bedring. Hvordan kan de hjælpes, og hvad sker der inde i hovedet ved hjernerystelse. Torben Helstrup, Optometrist, FCOVD-1, DK.

2013

 • Dansk optometri og kontaktlinse konference
  • Myopidebat. Klaus Trier øjenlæge, Nina Jacobsen Læge, ph.d. Susanne Krag speciallæge i øjensygdomme, Overlæge, lektor, Ph.D, Ivan Nisted, optometrist, MPH
  • Ergo-optik i en bærbar verden. Steen Aalberg, FCOVD-I, Optometrist
  • Changing lives for the better: your chance to be a hero. Professor Bruce Evans
  • Hvordan fanger vi samsynsfejl? Ivan Nisted, optometrist, MPH
  • Danske skolebørn, synsudvikling og læseeffektivitet. Marianne Ledet Maagaard, cand. Scient. Ivan Nisted, optometrist, MPH
  • Optimus pris foredrag – Præsentation af afsluttende Bacheloropgaver 2013
  • Stamceller – potentielle muligheder inden for stamcelletranslation. Jens Folke Kiilgaard, overlæge, Lektor, Ph.d. FEBO
  • Synets Neurologi 1 og 2. Steen Aalberg, Optometrist
  • AMD. Dheeraj Bansal
  • 3D syn. Torben Helstrup, Optometrist, FCOVD-1
 • 2. kursusdel, hvorfor er skrivning, staveregler og lydering vigtig læring i indskolingen. Faglige standpunkter for læsning og stavning i indskolingen. Underviser Pernille Brinch, Lærer, forfatter og indehaver af Time2learn.dk. DK.
 • Kursus teori/praksis, hvorfor er skrivning, staveregler og lydering vigtig læring i indskolningen. Faglige standpunkter for læsning og stavning i indskolingen. Pernille Brinch, Lærer, forfatter og indehaver af Time2learn.dk, DK.
 • Foredrag om de mere specielle ting der gør sig gældende hos børn og specielt i forbindelse med motorik og for tidligt fødte børn. Peter Uldal dr. Med. DK.
 • Foredrag om hjernen, hvordan den har udviklet sig, hvordan den virker. Videnskabeligt undersøgelser og hjernens aktivitetsniveauer under søvn. Peter Lund Madsen (Hjerne Madsen) læge, dr. med. DK.

2012

 • Kursus om tropi (skelen) og amblyopia (dovent øje). Teori om forståelsen på eso og exo tropi og ambypia . Teknikker, ideer og metoder til at træne esotropi (indad skelen), exotropi (udad skelen) og amblyopia (doventøje). W.C. Maples optometrist, Professor, OD, MS, Faao, FACBO, FAOVD USA.
 • Videncenter for Synsoptimering afholdte et arrangement hvor 3 danske optometrister hver præsenterede en synstræningscase. Lars Vej, fortalte om en pige med konvergens insufficiens. Steen Aalberg, om træning af voksen med sen hjerneskade. Kim Christoffersen, om træning af en udviklingshæmmet dreng.
 • Opfølgningskursus som kontaktlinseoptiker indenfor Sundhedsstyrelsen autorisationslov for at praktisere som optometrist. Optikerhøjskolen, Danish College of Optometry and Visual Science, DK.
 • Kursus i moderne linsekirurgi. De nye IOL linsetyper. Øger mulighederne af det optiske resultat efter en linseoperation, også uden at fjerne den biologiske linse. De nye linser giver mulighed for at korrigere store myope ametropier i den pre-presbyope alder. Thomas Olsen, Øjenlæge, professor Aarhus sygehus, DK.
 • Kursus, refraktiv kirurgi. Dette kursus belyser de arbejdsopgaver, der kan pålægges optometristen i forbindelse med hele patientforløbet. Lige fra den første kontakt, forundersøgelserne, forberedelserne til behandlingsprofilen og til det efterfølgende kontrolforløb. Lise Løfstrøm, Optometrist, DK.

2011

 • Kursus med indblik i den nyere diagnose kiss-kidd. Der undervises i en ny indgangsvinkel til behandlingen af børn med skæve nakker, torticollis og skæve kranier. Barnet skal selv arbejde sig ud af sin skævhed via stabilitets og balancetræning. Ingelise Skov-Madsen Kiropraktor, DK og Anne Dall Thomalla Autoriseret fysioterapeut, DK.
 • Kursus med indblik i de synsområder, som har betydning, når man færdes i trafikken, bl.a. visus, synsfelt, motilitet, samsyn, kompensationers begrænsende virkning, mulige kompensationer i forskellige situationer og visuelle kognitive evner. Steen Aalberg, Optometrist, FCOVD-1, DK.
 • Kursus om forståelsen for føddernes betydningen for udvikling af motorikken. Winnie Rasmussen, fysioterapeut, DK.
 • Kursus om Posturologi, stifter kendskab til posturologien som diagnostisk værktøj, og vurdere hvorvidt de fundne posturologiske ubalancer er hæmmende for barnets motoriske og kognitive udvikling. Lars Kjeldal, posturolog og kraniosakralterapeut, DK.

2010

 • Kursus om, hvordan kost kan give ubalance og påvirker synsfunktionerne og /eller giver øjensygdomme. Thorkild Rasmussen, Optometrist, FCOVD, DK.
 • Kursus i USA. 3 dage med teori i Bay City med Steven Ingersoll. 3 dage i Steven Ingersolsl klinik i Farmengton Hill. 2 dage i Traverse City, på Steven Ingersolsl Smart School. Hele opholdet handlede om grunde til indlæringsproblemer og de forskellige måder at indlære på. Teknikker, ideer og metoder til at afhjælpe indlæringsproblemer. Steven Ingersoll er skoleleder, optometrist OD, USA.
 • Foredrag om kostens indflydelse på børns fysiske og psykiske udvikling. Hvilken indflydelse kosten har på børnenes motorik og deres evne til at indlærer, samt modvirke stress og udbrændthed. Frede Bräuner, skribent, underviser og foredragsholder DK.
 • Kursus om Morales terapi, det er en tærnings/behandlingsmetode, hvor man gennem tonusregulering i kroppen påvirker fejlfunktioner i muskulaturen. Lene Mikkelsen, ergoterapeut/Castillo-Motales terapeut, DK.
 • Kursus om diabetes, øjensygdom. Om årsagen til diabetisk retinopati samt de forskellige sygdomsfaser, behandlinger og henvisninger. Heidi Buchholt, kontaktlinse optiker, MSc. (Optom) underviser DCOVS/Optikerhøjskolen, DK.
 • Kursus om “Grafiskanalyse, nye målemetoder og normtal” Gennemgang af vergensanomalier og akkommodationsanomalier.” af Ivan Nisted MPH, lære på optikerafdelingen TEC, Randers. DK.

2009

 • Information om Synsklinikken på Vejlefjord “af Line Kirstine Hauptmann, Cand. Psych. Aut., og Gerda Videbech, ledende ergoterapeut, Vejlefjord Neurocenter. DK.2009 kursus om forståelsen for forskellige måder at indlære på, og grunde til indlæringsproblemer. Teknikker, ideer og metoder til at afhjælpe indlæringsproblemer. Steven Ingersoll optometrist OD, USA.
 • Kursus om “Prisme-baseret genoptræning af det visuel neglekt ” af Signe Vangkilde, cand. Psych. Og ph.d. studerende, Københavns universitet. DK.
  2009 kursus om “Træning af samsynet efter hjerneskade” af Pia Sibbern, Fysioterapeut, Hjerneskadecentret – BOMI, og Hans Tærsbøl, Optometrist, Roskilde. DK.
 • Kursus om “Synstræning i forbindelse med hjerneskader” af Gunvor B. Wilhemsen, Dr. Scient. og synspædagog, Høgskolen Bergen. Norge.
 • Kursus om “Syn og hjerneskade – nye genoptræningsperspektiver”. “Hjernen og synet – det visulle systems funktion og anatomi.” af Anders Degn Pedersen, ledende neuropsykolog på Hammel Neurocenter. DK.
 • Foredrag “Hjerneudvikling og modning hos præmature børn”. Foredrag af Ann Elisabeth Knudsen som er lektor i psykologi og dansk, der har haft hjerneforskning og neuropsykologi som arbejdsområde siden 1996, DK.
 • Foredrag “nu kan du lære det”. Foredrag af Svend Erik Schmidt – manden bag TV2 – serierne “Plan b” og “Skolen – verdensklasse på 100 dage”, DK.
 • Seminar ”Øjenlæge seminar for optikere, funktionsundersøgelse af synsfeltet”. Seminar af Jørgen Bruun-Jensen som er øjenlæge, DK. Og gennemgang af nyudviklet synsfelts apparat af Bjarne Hansen som er fra Danmarks Optikerforening (redaktør af ”Optikeren”), DK.

2008

 • Foredrag “Hjerneudvikling og motorik”. Foredrag af Ann Elisabeth Knudsen som er lektor i psykologi og dansk, der har haft hjerneforskning og neuropsykologi som arbejdsområde siden 1996, DK.
 • Foredrag der fokusere på, hvorvidt der er en visuel forbindelse mellem dyslexi (ordblindhed) og hørelse. Foredrag af Keld Johansen Ph.d., MSc., DK.
 • Foredrag om Tooties (ris-poser). En anderledes form for indlæring. Foredrag af Thea van Eijk-Looijmans BEd, NL.
 • Foredrag om ”Mozarteffekten” Hvordan Mozarts musik kan nedbringe stress, stimulere sproget og gavne motorikken?”. Foredrag af lektor Steen Cnops Rasmussen, Gedved Seminarium, DK.
 • Foredrag For tideligt fødte skolebørn – usynlige senfølger, af Ragnhild Bjerre Drews DK er socialpædagog og mor til ekstremt tideligt født dreng, ansat i Preem Team v/Jonna Jepsen.

2006

 • Kursus i audiometri og dikotisk lytning som støtte for diagnosticering af læse- og stavevanskeligheder af Keld Johansen.
 • Kursus i Sansestimulering i vand for børn mellem 3-7 år af Lene Skovgaard og Helle Kromann.

2005-2006

 • Taget årskurset som motorikkonsulent, omhandlende udvikling, iagttagelse, testning og træning hos bevægelseskonsulent Anne Brodersen og børnelæge Bente Pedersen. Derudover har hun deltaget i flere kurser der arbejder med sansestimulering, bl.a. i vand

2007

 • Kursus i Hukommelses- og Opmærksomheds- Træning. Ved Neuropædagog Lene Daugaard, dk. Underviser på genoptræningscentret Vejlefjord.
 • Stifter Klinik DineØjne.dk med Gitte Nørgaard.
 • Kursus opfølgning vedrørende audiometri og dikotisk lytning som støtte for diagnosticering af læse- og stavevanskeligheder af Keld Johansen.

2004

 • Barsel

2003

 • Kursus i labyrintsansen af Anne Brodersen og Bente Pedersen CVU Fyn.
 • Kursus i træning af grafisk, visualisering og logisk visualisering af doctor Harry Wachs.
 • Kursus i håndtering af den myopiske klient (nærsynede klient) af doctor Poul A. Harris.

2002

 • Kursus i skelen med doctor Don Getz.
 • Kursus i forprøver med Ivan Nisted.

2001

 • Kursus i børneundersøgelse med Steen Aalberg.

2000

 • Barsel
 • Kursus med doctor Don Getz i læseproblemer.

1999

 • Kursus i oculær neuroanatomi med Dick Bruenech Ph.D

1998

 • Kursus i skelen med doctor Don Getz.
 • Modtaget undervisning af doctor Poul A. Harris i Behavioral Optometry.
Klinik DineØjne.dk
Cookie- og privatlivspolitik