Indlæring

Som uddannede Neuro-Optometrister og motorikkonsulenter viser vores erfaring, at optimal motorik og velfungende syn – samsyn – letter indlæringen.

Før træning af samsyn og motorik vil en person typisk have brugt al for megen energi på meget enkle discipliner – f.eks. på at sidde stille på en stol, på at bruge for stramt eller forkert skrivegreb, på at se skarpt, på at holde fokus på emner, på læseproblemer som f.eks. vanskelighed ved at følge en tekstlinje, miste læsested, hoppe ord over, læse ord bagfra, glemme det læste m.v.

Dette er symptomer ordblinde også har, så derfor er det vigtigt, at få undersøgt, om det måske er motorikken eller øjnenes samarbejde, der hindrer en person i at tilegne læring.

Selvom den logiske sans er velstimuleret, kan matematikken hurtigt blive et vanskeligt fag for den enkelte fordi eleverne ret hurtigt i skoleforløbet bliver præsenteret for opgaver, der først praktisk kan løses, når en given opgave er blevet læst og forstået. Derfor arbejder vi også med at udvikle personens logiske sans, så matematikken lettes. Det sker sideløbende med træning af samsyn og motorik.

Ved at stimulere årsagen til symptomerne og minimere dem frigives der masser af energi hos personen til at huske det læste. Ord huskes nu i billeder, hvilket letter stavning. Vi oplever at selvtilliden stiger og flere forældre fortæller, at de har fået et gladere barn.

Vi kan hjælpe børn og voksne med at få forbedret indlæringsevnerne gennem træning, som medfører:

 • At koncentrationsevnen styrkes
 • Hurtigere læsning
 • At man ikke mister læsested
 • At man ikke springer ord over
 • At man ikke læser ord bagfra
 • At man får frigivet energi, så der bliver bedre overskud til at huske det læste
 • At der kan læses uden kløen, svien og tåreflod
 • At evnerne til at stave styrkes
 • At b og d ikke forveksles
 • At aktivitetsniveauet normaliseres – ingen mani og ingen passivitet
 • At konfliktsituation minimeres
 • At det bliver lettere at omstille synet fra lang til kort afstand og omvendt
 • At legeindlæring og -lysten styrkes
 • At bevægelege – bl.a. kolbøtter bliver attraktive
 • At ”klumpe-dumpe” bevægelserne ændres til dynamisk kropssprog
 • At det bliver lettere at gribe ting – f.eks. en bold
 • At sportsudøvelse bliver opfattet som attraktivt
 • At indlæring ikke hindres af synsrelateret hovedpine

Hvis du vil vide mere, så kontakt os her

Klinik DineØjne.dk
Cookie- og privatlivspolitik