Julie Viola Drejer

Optometrist & Kandidat i Optometri og Synsvidenskab

Julie er uddannet Optometrist i 2013 med en Professions Bachelor i Optometri fra Optikerhøjskolen, Danish College af Optometry and Visual Science, og har videreuddannet sig til Kandidat i Optometri og Synsvidenskab fra Aarhus Universitet i 2021, med afsluttende speciale i synstræning.

Dertil har Julie taget kurser i samsynstræning og er censor på Bacheloruddannelsen til Optometrist på Optikerhøjskolen Danish College af Optometry and Visual Science og Københavns Erhvervsakademi i perioden 2021-2025.

Julie er hele tiden opsøgende på ny viden inden for syn og neuro-optometrisk rehabilitering. Hun vil hele tiden holde sig ajourført med sin uddannelse og specielle kurser inden for disse fagområder.

2023

 • Kursus “Prism and Movement” – At forstå prismer og deres indvirkning på rumlig opfattelse, kropsholdning og bevægelse. Mark Dean, OD, FCOVD. USA
 • National konference om hjernerystelser.
  1. Latest progress and outstanding challenges. Prof. dr. Joukje van der Naalt, neurolog, University of Gronningen. N
  2. Nyeste vidensrapport om hovedtraume, hjernerystelse hos børn / unge og voksne. Alexander Sørensen, cand.psych., Dansk Center for Hjernerystelse. DK
  3. Præsentation af ny informationsmateriale til hjernerystelse ramte. Irene Conradsen, fysioterapeut, cand.scient.sand., Dansk Center for Hjernerystelse. DK
  4. Nyeste studie om samsynstræning effekt til borgere med senfølger af hjernerystelse. Lektor Marianne Ledet Maagard, cand.scient., Optikerhøjskolen, Erhvervsakademi Dania, Randers, Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet. DK
  5. Validering af dansk spørgeskema til at vurdere gener af lydfølsomhed ved Susanne Steen Nemholt, PhD i audiologopædi, projektleder på Kommunikationscenteret Region Hovedstaden samt postdoc på Klinisk Institut, Syddansk Universitet. DK
  6. Forskningsprojektet GAIN 2.0: Et RCT-studie som tester en multidisciplinær behandling af langvarige symptomer efter hjernerystelse i samarbejde med kommunerne i Region Midtjylland ved Line Amalie Hellemose, læge, PhD-studerende og Mille Møller Thastum, neuropsykolog, PhD; Hammel Neurocenter, Universitetsklinik for Neurorehabilitering, Aarhus Universitet. DK
  7. Arbejdsindsatser til at styrke tilbagevenden i arbejde hos personer med langvarige følger efter hjernerystelse: resultater af spørgeskemaundersøgelse ved Irene Conradsen, fysioterapeut, cand.scient.sand., Dansk Center for Hjernerystelse. DK
  8. Stabilt i arbejde efter hjernerystelse og traumatisk hjerneskade? Resultater af et registerbaseret langtidsopfølgningsstudie ved lektor i neuropsykologi Hana Malá Rytter, PhD, Dansk Center for Hjernerystelse. DK
 • Neuro-optometrisk træning og rehabilitering, Modul 2 – Det helhedsorienteret optometriske koncept – Visuel neurologi, definition af syn, Skeffingtons model, binokularitet, synsanalyse – patientens hidtidige udvikling og prognose, myopi og progressionstegn, hyperopi og buffere, vanemønstre eller “embeddedness”, Kraskins lens power in action, stress, formålsrelevant styrketildeling. Steen Aalberg, Optometrist, FCOVD

2022

 • Kursus: ”Visuel træning” – Kurset giver færdigheder i at tilrettelægge træning af vergens- og akkommodationsproblemer og udføre behandling tilpasset den enkelte patient på baggrund af nyeste viden, EA Dania, Randers. Undervisere:  Ivan Nisted, optometrist, MPH, lektor og Marianne Ledet Maagaard, cand. Scient, lektor, DK
 • Medlemsmøde: ”Hjernebetinget lidelser som kan give synsproblemer” – Multiple sklerose, parkinsonisme, alzheimers og apopleksier. Hvad er de generelle symptomer og hvad er de visuelle. Med hvilke af vores kendte målinger undersøger vi sygdommene bedst og hvilke løsninger kan vi som optiker tilbyde? Peter Smaakjær, Neuroptometrist, DK
 • Neurooptometrisk træning og rehabilitering , Modul 1 – Barnets syn og synsudvikling 0-6 år – Synets tidlige udvikling og biologi. Relevante undersøgelsesmetoder for de forskellige alders- og udviklingstrin samt strategier til at støtte synsudviklingen, herunder forælderrådgivning. Forebyggelse og optometriske behandlingsmuligheder, også i relation til skelen og amblyopi. Steen Aalberg, Optometrist, FCOVD
 • Dansk optometri og kontaktlinse konference.
  1. Innovative use of contact lenses beyond vision correction – Lyndon Jones, Centre for Research & Education (CORE), School of Optometry & Vision Science Professor, PhD, DSc, FCOptom, FAAO, FRSC, FCAHS, DipCLP, DipOrt, FIACLE, FBCLA, UK
  2. Den svære samtale – Om frygten for at miste synet  Berit Kjærside Nielsen, DEFACTUM, Region Midtjylland, DK
  3. Optimus by Essilor og kandidatspeciale by ZEISS. De 3 prisvindende afgangs specialer fra optometristuddannelsen og kandidaten 2022
  4. Øjenbevægelser, testværktøjer for optometri – Nye metoder til evaluering af øjenbevægelser – Paul Harris Professor, OD. FCOVD. USA
  5. Rapid Sessions – Skelen  Ivan Nisted, Optometrist, Lektor Optikerhøjskolen, Janni Brunsgaard, Kandidat i optometri og synsvidenskab, Erhvervsakademi Dania, Lene Skovbjerg Knudsen, Kandidat i optometri og synsvidenskab, Profil Optik, Tarup, Merethe Biller Rasmussen, Kandidat i optometri og synsvidenskab, DK
 • FNS Årsmøde – Eye movement – Paul Harris Professor, OD. FCOVD. USA
 • Seminar 2-dages seminar med Paul Harris – For neurooptometrister, Paul Harris Professor, OD. FCOVD. USA
 • Medlemsmøde: ”De livsfarlige prismer” – Prismer er livsfarlige og helt vildt svære at korrigere med. Eller passer det nu også? Prismer 2 – cases. Jette Schwartz, optometrist, DK
 • Kursus: ”Lenses in action”. Brilleglas kan være nogle af de mest kraftfulde værktøjer i synstræning. Dr. Robin Lewis, OD, FCOVD. USA.
 • Webinar – Status på øjne- og synsrelaterede COVID-19 senfølger. Kjersti Lindblad, Lektor, MSc, MPH, Optometriafdelingen på KEA, Finn Abildgaard, Neurooptometrist, cand. scient. Privatsyn i Rødovre, Dorte Møller Petersen, patient med Covid-19 senfølger
 • Webinar – Evidensbaseret optometri Ivan Nisted, lektor, Master in Public Health, Optometrist.
 • Webinar – Accommodation spasms – recognising the warning signs Betül Tekeli, Optometrist & Orthoptic, master.
 • Webinar – Clinical guidelines about concussions and Vision Ivan Nisted, lektor, Master in Public Health, Optometrist.

2021

 • Praktisk erfaring – Benyttet viden og kompetencer praktisk i et tværfagligt samarbejde, med en bred vifte af klienter såsom; Skelen-, indlæringsproblemer-, hjerterystelses- og stressklienter.
 • Dansk Optometri og Kontaktlinse konference 2021
  • Myopi hos for tidligt fødte børn. Hajer Ahmad, Ph.d. Student – Optometrist, DK
  • Undersøgelse af Visuelle symptomer. Julie Viola Jeppesen, Cand.San.Opto, DK
  • Retinal oxymetri hos patienter med blodprop i nethindens vener. Signe Krejberg Jeppesen, Adjunkt hos Aarhus Universitet, DK
  • Synsrelaterede gener hos personer med senfølger af hjernerystelse; kan det behandles? Marianne Ledet Maagaard, Cand. Scient, Senior Lecturer at Danish College of Optometry and Visual Science. DK
  • Langsomme hjerner i en accelererende verden. Imran Rashid, speciallæge og bestsellerforfatter, DK
 • Foredrag: Den optometriske synsundersøgelse- ny klinisk retningslinje. Dansk Selskab for optometri. Signe Krejbjerg Jeppesen, Ph.d., Adjunkt,
 • Webinar –Fundus-kursus – basis forståelse i fundus (øjets nethinde). Patologi og -fortolkning, med Dr. Danson V. Muttuvelu, MD, FEBO.
 • Kursus: Visual therapy education by Train your eyes. 3-dages kursus i Samsynstræning; Binokulært syn, Koordination, Balance, Primitive reflekser & Børn med Indlæringsproblemer. Ved Neurooptometrist Maria Beadle. Train your eyes. DK

2020

 • Uddannelse – 4. Semester Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab
  • Kandidatspeciale i optometri og synsvidenskab v. Aarhus Universitet, 30 ECTS, “Kvalitativ validering, dansk oversættelse og kulturel adaptation af spørgeskemaet “Convergence Insufficiency Symptom Survey”” – Hvordan subjektiv måling af symptomer på klienter med samsynsproblemer, med et standardiseret spørgeskema, kan bidrage med evidens og viden inden for synstræningsområdet i Danmark. Julie Viola Jeppesen, Cand.San.Opto., DK
 • Barsel

2019

 • Uddannelse – 3. Semester Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab
  • Skelen og binokulært syn, 10 ECTS, Kursus i samsyn; Foretagelse af optometrisk udredning af patienter med amblyopi, skelen og motilitetsdysfunktion. Optometrisk neurorehabilitering for patienter med skelen eller samsynsvanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade, og optometrisk neurorehabilitering. Optometrisk undersøgelse på børn og patienter med Downs syndrom.
   • Undervisere:Ivan Nisted, lektor, Master in Public Health, Optometrist og ekstern lektor. Marianne Ledet Maagaard ,Can.Scient, ekstern lektor. Dr. Flors Vinuela Navarro, Lecturer, phD, MSc, Bsc, MCOptom, Aston Universit, UK. Dorte Ancher Larsen, Overlæge, Ekstern lektor,
  • Spørgeskema som redskab og metode, 5 ECTS, Kursus i spørgeskemaet som redsakb og metode i sundsvidenskabelig forskning. Fra Spørgeskema og til databehandling.
   • Undervisere: Sussie Laustsen, lektor, Annemette Krintel Petersen, lektor.

  • Anvendelse af diagnostika, 5 ECTS, Kursus i lægemidlers farmakologiske virkninger både systemisk men især okulært, herunder indikationer og kontraindikationer for brug af diagnostika og analgetika i optometrien.
   • Undervisere: Peter Carøe Lind, Læge, Ph.d-studerende ved Aarhus Universitet.

  • Billeddiagnostik af øjets nethinde, 5 ECTS, Kursus i indikationer for, udførelse og fortolkning af billeder der indgår i diagnostik af nethindens sygdomme, med særligt fokus på fundus fotografering, retinal angiografi og optisk cohærens tomografi (OCT) scanning.
   • Undervisere:Toke Bek, Klinisk lærestolsprofessor i oftalmologi ved Aarhus Universitet, Jakob Grauslund,Klinisk professor i øjensygdomme ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Line Petersen, Ph.d.-studerende, klinisk lektor.Anders Hessellund, Øjenlæge, Doctor of philosophy – PhD, Medicin.
 • Barsel

2018

 • Barsel

2017

 • Uddannelse – 2. Semester Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab
  • Statistik, 10 ECTS, Kursus i basale statistiske modeller, der hyppigt anvendes indenfor sundhedsvidenskab. Bruge disse modeller til at analysere data ved hjælp af en statistisk programpakke. Betydningen af forskellige tilfældige variationskilder og statistisk styrke i forbindelse med planlægning og tolkning af resultater fra kvantitative studier indenfor sundhedsvidenskab.
   • Undervisere: Niels Trolle Andersen, Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi, Aarhus Universitet. Michael Væth Institut for Folkesundhed, Sektion for biostatistik, Aarhus Universitet.
  • Specialoptik og trafiksyn, 10 ECTS, Kursus i vurdering af svagtseende og andre personer med behov for specialoptiske løsninger og hjælpemidler i dagligdag og erhverv samt at tilpasse specialoptik og hjælpemidler og vejlede patienterne om hjælpemidlernes anvendelse. Færdighederne kan anvendes til undersøgelse og rehabilitering af særlige patientgrupper, herunder mindreårige; børn.
   • Undervisere: Jesper Hjortdal, Klinisk professor, overlæge dr.med.
  • Psykofysisk tests, 10 ECTS, Kursus i basale sansefysiologiske begreber, udførelse og forståelse af psykofysiske tests med særligt fokus på visusmåling, kontrastsynsundersøgelse, synsfeltbestemmelse, farvesynstests og adaptometri.
   • Undervisere: Toke Bek , Klinisk lærestolsprofessor i oftalmologi ved Aarhus Universitet, Dr. Robert Cubbidge, Aston University UK.
 • Foredrag – Nutrition in AMD – AMD og kosttilskud – Rebekah Stevens, Teaching Fellow in Optometry & Rebekka Heitmar. Dipl.Ing.(FH) AO, PhD,Aston University, UK.
 • Erhvervserfaring – Optometrist hos Crosseyes Sølvtofte, Randers

2016

 • Uddannelse – 1. Semester på Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab
  • Patologisk optik, 10 ECTS, Kursus i udførelse og vurdering af kliniske kvalitative og kvantitative undersøgelser af øjets optiske elementer og synsfunktionen, med fokus på symptomer og objektive tegn på sygdomme i øjets optiske komponenter, samt undersøgelse og diskussion af forskellige behandlingsmuligheder for sygdomme i øjets optiske elementer og synsfunktionen.
   • Undervisere: Jesper Hjortdal, Klinisk professor, overlæge dr.med. Charlotte Corydon, MD, Anders Ivarsen, klinisk lektor ved Aarhus Universitet, DK.

  • Epidemiologi og biostatistik, 10 ECTS, Forskningsmetodologisk introduktion til forskningsprocessen, statistiske og epidemiologiske principper og metoder inden for kvalitativ forskning og kvantitativ forskningstradition, som benyttes til at læse og kritisk vurdere sundhedsvidenskabelig litteratur på dansk og engelsk, hvor der er anvendt epidemiologiske og/eller statistiske metoder til at understøtte konklusionerne.
   • Undervisere: Lektor Christina Dahm, Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi, Aarhus Universitet. Lektor Niels Trolle Andersen, Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi, Aarhus Universitet. Lektor Michael Væth Institut for Folkesundhed, Sektion for biostatistik, Aarhus Universitet.
  • Kvalitativ forskning og metode, 10 ECTS, Forskningsmetodologisk introduktion for principper og metoder inden for kvalitativ forskning, som benyttes til at læse og kritisk vurdere sundhedsvidenskabelig litteratur på dansk og engelsk, hvor der er anvendt kvalitativ metode.
   • Kursus i centrale begreber både inden for kvantitativ og kvalitativ metode med formålet at skabe en helhedsforståelse af det samlede forskningsfelt inden for sundhedsvidenskabelig forskning.
   • Undervisere; Kirsten Frederiksen, Lektor ved Aarhus Universitet, Institut for folkesundhed, Sygepleje, Merete Bjerrum, lektor Ph.d.MA, Cecilie Nørby Thisted, cad.scient.san.publ, Ph.d. Dorthe Sørensen, PhD, Ekstern lektor. Charlotte Delmar, professor i klinisk sygeplejevidenskab, Aarhus universitet.
 • Erhvervserfaring – Optometrist hos Crosseyes Sølvtofte, Randers

2009-2015

 • Erhvervserfaring – Optometrist og Chefoptiker hos Thiele Briller og kontaktlinser Randers storcenter, Randers
 • Uddannelse: Professions Bachelor i Optometri (B. optom.) fra Optikerhøjskolen, Danish College af Optometry and Visual Science, Randers.
 • Erhvervserfaring – Klinikassistent hos Randers Øjenklinik ved Marianne Berthelsen – Modtagelse og undersøgelse af patienter, synsfeltscreening, fundus foto, lufttonometer, visus-udmåling, suturfjernelse, pupil dillatering og journalførelse. (2011, Randers)
Klinik DineØjne.dk
Cookie- og privatlivspolitik